การจัดการเรียนการสอน

  1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  2. แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ
  3. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
  4. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน

บุคลากรโรงเรียนธรรมราชศึกษา


พระเทพสิงหวราจารย์,ดร.
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
โรงเรียนธรรมราชศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา
นักการภารโรง-แม่บ้าน

ติดต่อ โรงเรียนธรรมราชศึกษา

ชื่อหน่วยงานโรงเรียนธรรมราชศึกษา
ที่อยู่ เลขที่ 2 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 053-277273
เบอร์โทรสาร 053-814224
E-mail dmrchiangmai2@gmail.com
Facebook https://www.facebook.com/dmrchiangmai2021/
Webstie http://www.dmr.ac.th


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น