ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ขอเชิญร่วมบริจาคโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมบริจาคโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายแก่นักเรียนฝ่ายบรรพชิต และเลี้ยงเด็กนักเรียน ที่เรียนดีขาดทุนทรัพย์ 

การให้ข้าวปลาอาหารเป็นการทำบุญให้อายุ ให้วรรณะ ให้กำลัง ให้ความสุข ขออานิสงค์จงปฏิพรย้อนมาส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านได้รับพรนั้น 

ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมถวายทานข้าวสารข้าวจ้าง ได้ร่วมทำบุญข้าวสารกระสอบละ 1,000 บาท หรือจะบริจาคตามเจตนาศรัทธา หรือโอนเข้าบัญชี โรงเรียนธรรมราชศึกษา (ทุนอาหารกลางวันนักเรียน) ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 540-0-23969-2

last update 18 พ.ย. 2564 , 20:35