ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนธรรมราชศึกษา

สมัครสอบ O net ปีการศึกษา 2565 ชั้น ม.3 และ ม.6

สมัครสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งนี้เป็นการสมัครใจสอบ ถ้านักเรียนได้ทำการสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ สามารถสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2565

https://forms.gle/9jw1d6RAKVwVwADX7

last update 6 ส.ค. 2565 , 10:43